Connect
Naar boven

Loonheffing 2019: alles wat je moet weten

Werkgevers moeten loonheffingen inhouden voordat ze het loon uitbetalen. Deze bedragen gaan naar de overheid. De premies en loonbelasting moeten netjes afgedragen worden. De loonheffingen gelden voor de volgende zaken:

  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • loonbelasting en premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen

Het berekenen van de loonheffing is niet eenvoudig. Veelal wordt het daarom ook uitbesteed. Het is een stuk gemakkelijker voor het bedrijf om dit te doen.

De grondslag voor alle loonheffingen

De basis is het loon. Het gaat hier om het brutoloon. Daarnaast wordt ook gekeken naar het loon in natura en een auto van de zaak, fooien en aftrekposten voor loonheffingen. Denk hierbij aan de pensioenpremie.

Welke loonheffingen zijn er?

Er zijn verschillende loonheffingen. Het gaat om de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. De laatste is voor de AKW, WIz, Anw, en AOW. samen is het de loonheffing. De loonheffing wordt op basis van de schijven berekent.

De loonheffingskorting

Het is mogelijk om het brutoloon minder zwaar te laten belasten voor de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Iedere werknemer mag de loonheffingskorting toepassen. Vaak vragen de werknemers ook om het toe te passen.

De premies werknemersverzekeringen (ZW, WW, WAO/WIA)

Er zijn werknemersverzekeringen. Ze helpen om een inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid op te vangen. De premies betaalt de werkgever. De volgende zaken zijn opgenomen:

  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen is verzekerd voor de wet langdurige zorg. Het is een basisverzekering bij een zorgverzekeraar. Daarnaast is er de werkgeversheffing Zvw.

Meer in Besparingstips